Print
Announcements

Bericht van NTIO:

Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De situatie kan snel veranderen. Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor reizigers.

Overweeg of uw reis naar of verblijf in Taiwan nog noodzakelijk is, gezien de snel afnemende mogelijkheden om te vertrekken. Neem daarvoor contact op met uw reisorganisatie of luchtvaarmaatschappij om na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn en benut de geboden mogelijkheden. Mocht u niet kunnen vertrekken, zorg voor een plek waar u langer kan verblijven, eventueel in overleg met uw reisorganisatie als u daarmee bent gereisd.

Voor vragen en antwoorden over de gevolgen voor uw reisplannen verwijzen we naar:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/gevolgen-coronavirus-voor-reisplannen

Indien u in een noodsituatie verkeert, verwijzen wij u graag naar het 24/7 BZ contactcenter dat 24 uur per dag bereikbaar is op +31 247 247 247

 

English: 

Many countries are taking drastic measures to prevent the further spread of the coronavirus. The situation may change rapidly. These measures have far-reaching consequences for travellers.

Please consider if your travel or stay in Taiwan is still necessary as the possibilities for departure are decreasing rapidly. Contact your travel organization or airline to find out what options are still available. In case (early) departure is not possible, please arrange a place for a longer stay.

For questions we refer to: https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/news/2020/03/17/travel-advice-only-travel-abroad-if-essential

In case of an emergency, please contact our 24/7 BZ contactcenter that is available 24 hours per day on: +31 247 247 247